در
5 ( 5 / 5 )
من از گیوه دوز همین گیوه سبز رو خریدم ولی نیم شماره بزرگ بود، براشون برگشت دادم و دوباره برام یکی دیگه فرستادن. واقعا پشتیبانی عالی بود
در
5 ( 5 / 5 )
سلام من این گیوه سبز رو خریدم خیلی عالی بود دستون درد نکنه