در
5 ( 5 / 5 )
حصيرهاي شما امروز رسيد، عالي بودن
در
5 ( 5 / 5 )
سلام از ارسال سريع و حصير با كيفيت سپاس گذارم
در
5 ( 5 / 5 )
درود، حصیر شما به دستم رسید، از ارسال بموقع و پیک رایگان سپاسگذارم، نجاری 20 تیر 96
در
5 ( 5 / 5 )
سلام حصير شما امروز ظهر به دستم رسيد واقعا كيفيتش عالي بود من سال گذشته از حصير شما ارزونتر خريدم ولي بعد از چندماه نخهاي داخلش پاره شد و حصيرش سياه بود ولي خدايي حصير شما عاليه و من سايت شمارو به خواهرم معرفي كردم
در
5 ( 5 / 5 )
درود، متراژي كه براي من ارسال كرديد حدود ٣٠ سانت بيشتر بود، خواستم تشكر كنم بابت اضافه حصير