در
5 ( 5 / 5 )
سلام، من 10 متر حصیر چوبی سفارش داده بودم ولی برای من 11 متر اومده و خواستم تشکر کنم، حلال کنید.